Legea comasarii terenurilor agricole si silvice


Legea comasării terenurilor agricole şi silvice


Art. 1. Se creeaza Societatea de Amenajare Funciara a Mediului Rural (SA FARM)


Art.2. Beneficiarii procesului de comasare

a) Tineri agricultori: persoană fizică sau juridica care deţine o ferma şi desfăşoară activităţi agricole in urmatoarea situatie: Tineri tarani: persoane fizice sau juridice provenind din familii de agricultori care deţin/vor detine o ferma şi desfăşoară activităţi agricole si non agricole in ferma familiala

b) Colectivitatile teritoriale pentru proiectele de dezvoltare locala

c) Colectivitatile teritoriale pentru proiectele de protectia mediului

* Tinerii Fermieri : persoane fizice sau juridice care deţin/vor detine o ferma şi desfăşoară activităţi agricole si non agricole in ferma societara (cu angajati) nu sunt beneficiari ai dreptului de preemtiune.


Art 3. Misiuni:

Promovarea si sustinerea fermei familiale taranesti ca si nucleu de dezvoltare economica, sociala si ecologica durabila a spatiului rural prin:

3.1. Organizarea teritoriala echilibrata a fondului funciar agricol si silvic in ferme viabile din punct de vedere social, economic si ecologic prin instalare de tineri agricultori (tarani) (in cadru familial pentru tinerii provenind din familii de agricultori) aplicand dreptul de preferinta ca si drept de preemtiune pentru sectorul de agricultura eecologica, in ferme restructurate pe baza de performante economice sociale si ecologice;

3.2. Dezvoltarea locala prin oferirea de solutii funciare pentru proiectele individuale su ale colectivitatilor teritoriale;

3.3. Protejarea mediului prin tehnici de amaenajare funciara ce urmaresc protectia peisajului, protectia resurselor naturale, lupta impotriva riscurilor naturale etc...;

4. Evitarea speculatiilor funciare si salvarea caracterului familial al fermei agricole;


Art 4. Buget

4.1 Bugetul SAFARM

- Bugetul de functionare administrativa asigurat din bugetul statului
- Dobanda la credite asigurata de stat
- Imprumut rambursabil din partea statului
- Susţinerea din partea statului a cheltuielilor aferente serviciilor notariale şi a serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
- Credite bancare pe 1 an

4.2. Bugetul cedentului

- acordarea unei prime pentru cedarea exploataţiei prin vanzare sau arendare

4.3. Bugetul cesionarului

- Buget propriu
- Credit bancar
- Garantii de stat pentru creditele contractate pentru cumpărarea fermelor


Definitii:

- cedent - agricultor sau proprietar de teren agricol cu varsta de minim 55 de ani care cedează exploataţia pe care o deţine unui cesionar ;
- cesionar- persoanăfizică/persoanăjuridică, care cumpără sau arendează suprafeţe de teren de la cedent, în scopul creşterii şi comasării suprafeţelor de teren agricol în ferme agricole viabile economic

Art 5. Tipul de Structura juridica: de utilitate publica non profit

5.1.Consiliul de administratie

- Reprezentantii MADR: 25%
- Reprezentantii Colectivitatilor Teritoriale:25 %
- Reprezentantii agricultorilor: 50 %

Art 6. Organizare teritoriala

- O agentie nationala
- 8 structuri SAFARM regionale
- 41 de structuri judetene SAFARM

Art 7. Vanzarea si arendarea terenurilor (agricole si silvice)

7.1. In vederea evitarii faramitarii terenurilor, proprietarii de ferme pot sa vanda, sa doneze sau sa inchirieze ferme in totalitatea acestora fiind interzisa vanzarea de teren agricol sau forestier pe parcele;

2. Data de referinta pentru suprafata de baza a fermelor va fi 31 12 2013.


Art 8. Dreptul de preemtiune (cumparare, inchiriere sau comodat)

Motivatia dreptului de preemtiune

8.1. Mentinerea activitatii agricole prin restructurarea fermelor
8.2. Mentinerea activitatii agricole prin instalare de tineri agricultori
8.3.Protectia mediului in mediul rural si periurban (prezervarea biodiversitatii si agrobiodiversitatii; protectia zonelor umede; protectia padurilor; protectia peisajului impotriva artificializarii si a degradarii vizuale; protectia apei; protectia solului)
8.4. Dezvoltare locala in mediul rural;

Grade de preemtiune

1. Drept de preemtiune de ordin I (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de preemtiune al membrilor familiei agricultorului (grad I si II) care indeplinesc conditia de agricultor activ. In absenta acestei conditii terenul si mijloacele fixe nu pot sa fie vandute, arendate sau transferate prin comodat.

2. Drept de preemtiune de ordin II (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de preemtiune al vecinului (agricultor activ) proportional cu distanta dintre ferma acestuia (respectiv domicliul) si noile ferme achizitionate.

Exceptie de la acest drept de preemtiune fac arendasii actuali care au terenuri arendate in limitele unei dimensiuni optime economic. Pentru aceasta categorie se aplica in ordine cronologica celelalte categorii de drepturi de preemtiune.

2.1. Marimea fermei familiale arendate nu depaseste:
- zona de munte: 50 ha;
- zona de deal: 75 ha;
- zona de campie: 100 ha;

2.2. Marimea fermei societare arendate nu depaseste:
- zona de munte:75 ha;
- zona de deal:100 ha;
- zona de campie:400 ha;

3. Drept de preemtiune de ordin III (cumparare; inchiriere, comodat). Dreptul de preemtiune al arendasului (agricultor activ) proportional cu distanta dintre ferma acestuia (respectiv domiciul) si noua/noile ferme achizitionate in limitele de suprafata de mai sus (Drept de preemtiune de ordin II)

4. Drept de preemtiune de ordin IV (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de preemtiune a structurii nationale funciare (SAFARM). Dreptul de preemtiune se aplica si fata de banca creditoare in caz de incapacitate de plata a tanarului taran prin interventia fondului de garantare. (Suprafata din ferma in echivalent financiar supusa garantiei de stat va fi preluata juridic de catre SAFARM si va fi arendata tanarului taran pe perioada vietii active a acestuia).

5. Drept de preemtiune de ordin V (cumparare; inchiriere, comodat): Dreptul de preemtiune al colectivitatilor teritoriale pentru realizare de proiecte publice fara scoatere de teren din circuitul agricol.
\

Art 9. Tehnici de lucru


9.1. Comasare pe baza principiul proprietatii prin cumparare sau donatie

1. Achizitii de parcele sau ferme pe cale amiabila sau prin utilizarea dreptului de preemtiune de interes general (prin cumparare si donatie expresa catre SAFARM)) ce vizeaza protectia sectorului agricol si a mediului inconjurator in misiunea de restructurare a fondului funciar.

2. Pozitionarea (interes sau dezinteres de cumparare) fata de orice notificare de vanzare de teren agricol si silvic din partea notarilor, si utilizarea dreptului de preemtiune.
3. Reorganizare funciara a parcelelor sau fermelor cumparate in ferme comerciale pe criterii economice sociale si ecologice specifice regiunii si sectorului.
4. Organizarea procedurii de gestiune a solicitarilor de cumparare ferme din partea tinerilor agricultori.

9.2. Expertiza SAFARM:

Supraveghere funciara
- transmiterea tinerilor tarani a notificarilor de vanzare de la notar;
- utilizarea dreptului de preemtiune

Studii funciare
- Estimarea, inventarierea vanzarilor de terenuri, analiza funciara; cartografiere;
- Dialog si concertare cu vanzatorii;

Animare si medierea vanzarii
- Negociere; animare reuniuni; sensibilizare asupra gestiunii funciare;
- Comunicare;

Gestiune funciara
- Achizitie; stocare si reorganizare fond funciar;
- Restructurare si retrocedare ferme la tineri tarani;

Gestiune arende
- Achizitie; caiete de sarcini pentru arendasi;


9.2. Comasare pe baza principiul folosintei (inchiriere; comodat; concesiune;)

1. Achizitii de parcele sau ferme pe cale amiabila sau prin utilizarea dreptului de preemtiune de interes general (concesiune comodat, arendare etc...) ce vizeaza protectia sectorului agricol si a mediului inconjurator in misiunea de restructurare a fondului funciar.

2. Pozitionarea (interes sau dezinteres pentru arendare, concesiune sau comodat) fata de orice notificare din partea primariilor, consiliilor judetene sau a altor administratii ale statului si utilizarea dreptului de preemtiune.
3. Reorganizare funciara a parcelelor sau fermelor cumparate in ferme comerciale pe criterii economice sociale si ecologice specifice regiunii si sectorului.
4. Organizarea procedurii de gestiune a solicitarilor de cumparare ferme din partea tinerilor agricultori.

9.3. Comasare pe principiul cesiunii (vanzare, inchiriere; comodat) de catre agricultori cu o varsta mai mare de 55 de ani sau a unor agricultori aflati in imposibilitatea de a lucra pamantul

Se aplica criteriile de mai sus de la punctele A si B.


Art 10. Obiective anuale

Obiectiv tehnic: achizitia de parcele si ferme si reorganizarea de ferme cu caracter comercial;

Obiectiv numeric: vanzare a 20 000 de ferme anual la tineri tarani;