Sinteza PNDR [ 25.09.2013 ]


Alianta RO PAC 2014-2020
Cluj Napoca, Str Uzinei electrice nr 5
Tel/fax:Tel/Fax: 0364 109 343;


PNDR 2014-2020
DRAFT
26.09.2013Alianta ROPAC:Federatia Crescatorilor de Bovine din Romania ; Federatia Nationala de Agricultura Ecologica; Federatia Agricultorilor de Munte “Dorna”; Uniunea Nationala a Crescatorilor de Pasari din Romania U.N.C.P.R.; Federatia Nationala de Produse Traditionale; Federatia ,,Romovis 10 mai 2006”; Sindicatul crescatorilor de ovine din Romania; Legumicultorii; CATAR; Forumul Montan din Romania; Asociatia Nationala pentru Dezvoltare Rurala-Montana, “Romontana”; Asociatia AGROM-RO; Organizatia Interprofesionala a Producatorilor si Procesatorilor de In si Canepa din Romania


1. Obiective P.A.C.
Nr crt
Obiectiv P.A.C.
Obiectiv nr. 1.
Competitivitatea agriculturii
Obiectiv nr. 2.
Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice
Obiectiv nr. 3
O dezvoltare teritorială echilibrată a zonelor rurale

2. Prioritati PAC

Nr crt
Prioritatea
P.1.
Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării
P.2.
Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor
P.3.
Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a gestionării riscurilor
P.4.
Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură
P.5.
Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P.6.
Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale:


3. Manifest politic (in concordanta cu obiectivele si prioritatile P.A.C.)

Schimbarea paradigmei alimentare: Chintesenta acestui PNDR este legata de schimbaraea paradigmei agroalimentare bazata pe o PAC a securitatii alimentare intr-o o PAC a suveranitatii alimentare.Noua paradigma alimentara si obiectivele P.A.C. si PNDR

Directiile schimbarii paradigmei
Obiectivul
1
De la o agricultura a competitiei la o competitivitate a tuturor tipurilor de agricultura
O.1.
2
De la resurse neregenerabile la resure regenerabile
O.2
3
De la teritorii in competitie la teritorii competitive
O.3.

Noua paradigma alimentara si prioritatile P.A.C. si PNDR

P.1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării
(a) încurajarea inovării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale;
(b) consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altăparte.
(c) încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier;


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
1
De la agricultori neinformati la agricultori informati
Servicii de consiliere
2
De la agricultori nepregatiti la agricultori formati
Transfer de cunostinte
3
De la o agricultura arhaica la o agricultura a cercetarii si inovatiei
Masuri inovative
4
De la o agricultura dupa ureche la o agricultura a cunoasterii
Transfer de cunostinte/inovare

P.2. Creșterea competitivității tuturor tipurilor de agricultură și creșterea viabilității exploatațiilor
(a) facilitarea restructurării exploatațiilor, în special a celor cu un nivel redus de participare la piață, a exploatațiilor orientate spre piață din anumite sectoare și a exploatațiilor care au nevoie să își diversifice activitățile agricole;
(b) facilitarea intrării în sectorul agricol și, în special,a reînnoirii generațiilor în sectorul agricol.


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
5
De la o agricultura importatoare la o agricultura autonoma
Impertiv de suveranitate alim.
6
De la alimente straine la alimente romanesti
Imperativ de siguranta alim.
7
De la o agricultura industriala la o agricultura familiala
Legislatia europeana
8
De la o agricultura a productiei la o agricultura a procesarii
Masura de procesare
9
De la o agricultura a parintilor si bunicilor la o agricultura a tinerilor
Program subtem. Tineri agricultori
10
De la o agricultura mondiala (export/import) la o agricultura locala
Programe subtematice
11
De la o agricultura a barbatilor la o agricultura a femeilor
Sefi de exploatatie
12
De la agricultori de bloc la agricultori de tara
Agricultor activ
13
De la o agricultura de wekend la o agricultura profesionala
Agricultor activ
14
De la o productie fara valoare la o productie cu valoare adaugata
Masura de procesare in ferme
15
De la o agricultura energetica la o a agricultura alimentara
Structura bugetului
16
De la o agricultura de proprietari la o agricultura de arendasi
Legea comasarii terenurilor
17
De la un buget dispersat la un buget tintit
Pr.tematice:Tineri agricultori
18
De la un agricultor obosit si stresat la un agricultor relaxat
Servicii de inlocuire
19
De la transfer de parcele la transfer de ferma
Legea comasarii
20
De la proprietari de fapt la proprietari de drept
Legea cadastrului
21
De la o banca a creditului la o banca a pamantului
SAFARM
22
De la imigranti in mediul rural la agricultori neorururali
LEADER
23
De la o gandire pe termen scurt la o gandire pe termen lung
Contracte multianuale (7 ani)
24
De la actiune individuala la actiune de grup
Grupuri de producatori
25
De la agricultura societara la agricultura familiala
Regulamentul FEADER

P.3. Promovarea organizării lanțului alimentar și nealimentar și a gestionării riscurilor

(a) o mai bunăintegrare a producătorilor primari în lanțul alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale și promovarea bunăstării animalelor;
(b) sprijinirea gestionării riscurilor la nivelul exploatațiilor.


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
26
De la lanturi alimentare lungi la lanturi alimentare scurte
Lanturi alimentare scurte
27
De la crize alimentare la siguranta alimentara
Pachetul de criza
28
De la produse conventionale la produse de calitate
Schema de calitate
29
De la o agricultura dezechilibrata nutrional la una echilibrata
Schema de calitate
30
De la marfa agroalimentara la bunuri cu identitate agroalimentara
Schema de calitate
31
De la o productie anonima la o productie responsabila
Schema de calitate
32
De la consumatori ignoranti la consumatori responsabili
Schema de calitate; LEADER
33
De la magazinul din cartier la magazinul din ferma
Lanturi alimentare scurte
34
De la o agricultura a umilintei la o agricultura a demnitatii
Schema de calitate
35
De la consumatori pasivi la consumatori activi
LEADER; Lanturi alim.scurte;
36
De la agricultori neasigurati la agricultori protejati
Pachetul de gestiune a riscurilor

P.4. Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură

(a) refacerea, conservarea și dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000
și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum și a stării peisajelor europene;
(b) ameliorarea gestionării apelor și terenurilor și aducerea unei contribuții la obiectivele DCA;
(c) ameliorarea gestionării solului, a eroziunii, a îngrășămintelor și a pesticidelor.


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
37
De la agricultura chimizata la agricultura ecologica
Inverzire P.1 si P.2
38
De la o agricultura monoculturala la o agricultura policulturala
Masuri agrosilvice, etc...
39
De la o agricultura monofunctionala la o agricultura polifunctionala
Masura 313
40
De la o agricultura verticala la o agricultura orizontala
Sisteme agrosilvice/silvopstorale
41
De la o agricultura extractiva (petroliera) la o agricultura naturala
Inverzire P1 si P2
42
De la peisaje monoculturale la peisaje multiculturale
Agromediu (Biodiversitate)
43
De la materie prima la bunuri si servicii publice agroalimentare
Regulamentul FEADER
44
De la resurse genetice straine la resurse genetice locale
Pachet verde in P2
45
De la terenuri dezgolite la terenuri acoperite
Pachet verde in P2
46
De la poluare la proiecte inovative de mediu
PEI; Directiva nitrati; Natura 2000
47
De la energie fosila la energie verde
Masura de agromediu
48
De la animale stresate la animale fericite
Bunastarea animalelelor

P.5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic, cu accent pe următoarele subprioritati:

(a) eficientizarea utilizării apei în agricultură;
(b) eficientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar;
(c) facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei;
(d) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și amoniac din agricultură și îmbunăt. calității aerului;
(e) promovarea sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură;


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
49
De la deseuri organice poluante la energie regenerabila
PEI
50
De la ferme agricole la ferme agrosilvice si energetice (biomasa)
PEI
51
De la sisteme de irigatie energofage la sisteme de gestiune a apei
PEI
52
De la risipa de alimente la economie si reciclare de subproduse
PEI
53
De la peisaje neprimitoare la peisaje verzi ce sechesteaza carbon
PEI
54
De la aer poluat la aer respirabil (reducere G.E.S.)
PEI

P.6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale:
(a) facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de într. mici și a creării de locuri de muncă;
(b) încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
(c) sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor (TIC) în zonele rurale;


Directiile schimbarii paradigmei
Masura de finantare/Indicatorul
55
De la sate parasite la sate pline de viata
LEADER; M.322; Diversificare
56
De la agricultura la dezvoltare rurala
Structura buget
57
De la servicii la oras la servicii T.I.C. in sat
LEADER; M.322;
58
De la o dezvoltare globala la o dezvoltare locala
LEADER; M 322;
59
De la saracie la bunastare
LEADER; M 322;


4.Provocari ale agriculturii romanesti in perioada 2014-2020
4.1. Lista provocarilor

- Schimbarile climatice si impactul acestora asupra rezervelor de apa in fermele agricole;
- Securitatea alimentara, siguranta si calitatea alimentelor zdruncinata de incidentele aparute pe lanturile alimentare lungi;
- Exodul rural si necesitatea mentinereii unui tesut social echilibrat in mediul rural;
- Asteptarile consumatorilor fata de alimentatie si necesitatea organizarii unei economii locale printr-o agricultura de proximitate;
- Prezervarea biodiversitatii, agrobiodiversitatii si utilizarea energiilor regenerabile in fermele agricole;
- Necesitatea remunerarii serviciilor publice furnizate societatii de catre agricultori;

4.2. Modelele de agricultura sustinute de catre politicile publice

- In zonele de campie modelul dominant de ferma (din punct de vedere social, ecologic si economic) ce va fi sustinut de catre politicile agricole va fi modelul societatilor agricole;
- In zonele de colinare si montane modelul dominant de ferma (din punct de vedere social, ecologic si economic) ce va fi sustinut de catre politicile agricole va fi un modelul fermei familiale;

4.3. Domenii strategice de productie pentru agricultura Romaniei

4.3.1. Directiile principale ale Reformei P.A.C. pentru Romania

a. Masurile agroecologice benefice pentru mediu si clima
- Sectorul de agricultura ecologica;
- Sectorul de agromediu;
- Sectorul de zone cu specific natural si economic;
- Sectorul de proiecte inovative ecologice (PEI);
- Sectorul aferent suprafetelor afectate de masura de inverzire;

b. Masurile ce vizeaza promovarea produselor de calitate prin scheme specifice:
- Sectorul produselor traditionale (DOP; IGP;TSG);
- Sectorul produselor montane
- Sectorul produselor locale
- Sectorul produselor etice
- Sectorul produselor de casa

c. Masurile ce vizeaza agroecosistemele agrosilvice
- Sectorul padurilor ecologice
- Sectorul fermelor mixte (agrosilvice; silvopastorale; zoopomixole; zooviticole; zoolegumicole; zoofloricole);
- Servicii de silvomediu;

d. Lanturile alimentare scurte in vederea incidentelor alimentare
- Vanzarea directa (targuri; piete; domiciliu; magazin propriu; ferma);
- Piete locale in cadrul economiei locale;
- Sisteme parteneriale intre agricultori si consumatori;

e. Masurile pentru o agricultura a cunoasterii
- Transferul de cunostiinte;
- Servicii de consiliere;
- Cercetare inovativa in ferme;
- Cooperare;

f. Programele subtematice:
- Tineri agricultori;
- Zona montana;
g. Masurile de remunerare a bunurilor si serviciilor publice de catre societate
- Activitatile remunerate se regasesc in cadrul celor 2 programe subtematice;

h. Masurile de refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de
evenimente catastrofale
- Prevenirea și repararea daunelor cauzate pădurilor de incendii, de dezastre naturale și
de evenimente catastrofale
- Gestionarea riscurilor
- Asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor
- Fonduri mutuale pentru bolile animalelor și ale plantelor și pentru incidentele de mediu
- Instrumentul destabilizare a veniturilor

i.Dezvoltarea suveranitatii alimentare in proteina vegetala
- Promovarea culturilor proteice conventionale in zonele de campie in cadrul pachetului financiar de baza;
- Promovarea culturilor proteice ecologice ca si masuri compensatorii pentru suprafetele de interes ecologic din cadrul masurii de inverzire in cadrul pachetului financiar facultativ;
- Dezvoltarea de capacitati de stocare si procesare proteine vegetale si oleaginoase de catre grupurile de tineri agricultori;

4.3.2. Obiectivele productiei agroalimentare

a) Dezvoltare teritoriala durabila
- Asigurarea potentialului de export prin pozitionarea zonelor de campie, prioritar catre producerea de cereale (5,3 milioane ha) si oleoproteaginoase procesate (cresterea de la 32% la 100% a materiei procesate la export);
- Asigurarea suveranitatii alimentare prin pozitionarea zonelor de montane si colinare, catre producerea de produse agroalimentare procesate de calitate (ecologice; traditionale; locale; montane; etice) in sectorul cresterii animalelor, arbustilor fructiferi, florei spontane, pomiculturii, viticulturii si PMA (Plante Medicinale si Aromatice) tinand cont de sectoarele deficitare (carne, peşte, fructe, legume);

b) Dezvoltare orizontala durabila
ferma familiala taraneasca
Obiectiv politic si economic: Pozitionarea fermei familiale comerciale ca si nucleu socio/economic/ecologic de baza in asigurarea durabila a suveranitatatii alimentare a Romaniei cu produse de calitate;
Obiectiv tehnic: Transformarea fermei familiale taranesti de subzistenta in ferma familiala taraneasca comerciala durabila
ferma industriala
Obiectiv politic si economic: Pozitionarea unitatilor agoindustriale ca si furnizor de materii agricole procesate finite pe piata internationala;
Obiectiv tehnic: Restructurarea unitatilor agroindustriale in ferme agricole performante economic, social si ecologic (reducerea amprentei ecologice; reducerea amprentei sociale; reducerea amprentei asupra sanatatii);

c) Dezvoltare economica, sociala si ecologica durabila :
- atenuarea efectelor schimbarilor climatice printr-o gestiune echilibrata a resurselor naturale (sol; apa; aer; biodiversitate si agrobiodiveritate) prin intermediul practicilor benefice pentru mediu si clima ce vizeaza restabilirea echilibrului ecologic in spatiul rural;
- remunerarea de catre societate a bunurilor si serviciilor publice (alimentare; sociale; ecologice) create preponderent de catre ferma familiala taraneasca;
- dezvoltare rurala teritorial echilibrata prin atragerea populatiei tinere migrate la oras sau emigrate in strainatate si restabilirea echilibrului economic, social si ecologic al satului romanesc;
- Intoarcerea intr-o pozitie fireasca a piramidei rasturnate a varstei agricultorilor printr-un program subtematic “tineri agricultori” in cadrul noului PNDR;
- Crearea unui mediu favorabil stimulării investiţiilor în spaţiul rural, pentru extinderea IMM -urilor din economia rurală non-agricolă şi de prelucrare a produselor agricole primare
- Echilibrarea finanţării celor doi piloni ai economiei ruraleprin transferul a 10% din pilonul 1 in Pilonul 2 (dezvoltarea economiei agroalimentare locale);
- Dezvoltare rurală durabilă, bazata pe o infrastructură rurală modernă, o echipare tehnică adecvată a teritoriului rural al localităţilor şi locuinţelor rurale si atingerea unui standard acceptabil de viaţă rurală prinreducerea sărăciei severe din spaţiul rural

4.3.3. Obiectivele productiei agro-energetice

Principii:

- Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie agroenergetica atata timp cat nu este pusa in pericol suveranitatea alimentara a Romaniei si valorile naturale si culturale (biodiversitatea, bunurile si serviciile publice ecologice, peisajul cultural etc...;
- Sectoarele agroenergetice de productie de agrocarburanti, alcool sau energie (cu exceptia productiei pentru asigurarea nevoilor din ferma) nu vor putea fi sprijinite de catre PNDR si in consecinta vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Economiei (productie si procesare);

Conditii socio economice si ecologice:

a. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de biogaz din transformarea de dejectii animale, deseuri agroindustriale sau deseuri menajere urbane si rurale;

b. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de biogaz din transformarea biomasei agricole cultivate atata timp cat nu se pune in pericol economic sectorul alimentar (presiune asupra pretului de achizitie materie prima);

c. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul producerii de agrocarburanti cu respectarea pricipiului de baza enuntat mai sus.

d. Sectorul agroalimentar poate coexista cu sectorul biotehnologiilor in zona de campie (cu exceptia zonelor protejate; zonelor de agromediu; suprafetelor supuse masurii de inverzire) cu conditia acceptarii de catre populatia acestei zone (zona montana si colinara sunt orientate catre productia de alimente de calitate) si a principiilor din preambul;

e. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de biomasa silvica si energetica cultivata (plantatii energetice) pe terenuri impropii agriculturii ( degradate, poluate etc..);

f. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de energie fotovoltaica si eoliana atata timp cat nu se scot din circuitul agricol suprafete de teren si nu este afectat sectorul de crestere de animale prin deposedarea de resursele de apa de suprafata (Ex. in zona montana datorita investitiilor fotovoltaice se afecteaza ireversibil fermele de capre; fermele de bovine; fermele de equine; investitiile hidro afecteaza sectorul animal montan cu predilectie);

g. Sectorul agroalimentar nu poate coexista cu sectorul producerii de energie fosila (ex. gaze de sist) pe terenuri agricole, pentru a raspunde provocarilor legate de schimbarile climatice si de gestiunea apei potabile si de irigat;

h. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de agromateriale de constructii furnizandu-i ca si materie prima subprodusele rezultate atata timp cat se respecta principiile din preambul;

g. Sectorul agroalimentar poate coexista alaturi de sectorul de productie de bioproduse si bioenergie, biocombustibili, furnizandu-i ca si materie prima subprodusele rezultate atata timp cat se respecta principiile din preambul;
5. Obiectivul strategic al agriculturii Romaniei in cadrul PNDR
Nr crt
Obiectiv strategic
Masuri/Programe
1
Asigurarea suveranitatii alimentare a Romaniei
in anul 2020
15 masuri de finantare
2 programe subtematice

5.1. Structura financiara a PNDR

5.1.1. Sinteza buget

Bugetul de 8,24 miliarde euro este construit pe optiunea de transfer din pilonul 1 catre pilonul 2 a 10 % (1,17 miliarde de euro).

a) Sinteza Programe subtematice

Masuri
Buget (mild.euro)

Programe subtematice (2)
1,512
I
Instalare tineri agricultori (ITA):
0,927
C.a.
Instalare tineri agricultori in ferme cu marime medie (6-18 UDE):
0,350
C.b.
Instalare tineri agricultori in ferme familiale mici (0,5-6 UDE):
0,227
C.c.
Proiecte de investitii realizate de grupuri de producatori
0,200
C.d.
Proiecte de sustinere a com. realizate de grupurile de producători
0,100
C.e.
Masuri de sutinere a asociatiilor nationale si judetetene de producatori:
0,05
II.
Programul tematic de zona montana:
0,585
C.a
Investii individuale in ferme
240
C.b.
Investitii realizate de grupuri de producatori (unitati procesare si marketing)
215
C.c.
Investitii la nivel de pasuni (stane si vacarii)
40
C,d.
Activitati de agroturism
10
C.e.
Transfer cunostiinte
80


b) Structura Masuri PNDR

Masuri
Buget (mild.euro)
III.
Masuri PNDR
6,728
a)
Pachet agroecologic atenuare schimbari climatice (6 masuri)
2,472
3.1.
Masura de agricultura ecologica
0,87
3.2.
Masura de agromediu
0.70
3.3.
Masura de sprijin pentru zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
0,60
3.4.
Masura de atenuare a efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea prin proiecte inovative de mediu (P.E.I)
0,100
3.5.
Masuri agrosilvice si de silvomediu
0,100
3.6.
Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa
0,100
b)
Alte masuri ( masuri)
4,30
3.7
Bunăstarea animalelor
0,300
3.8.
Masura “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”
1,3
3.9.
Programul LEADER
0,300
3.10
Scheme de calitate
0,3216
3.11.
Masuri pentru o agricultura a cunoasterii
0,400
3.12.
Investitii in ferme
1,3
3.13.
Activitati nonagricole
0,300
3.14
Fond mutual
0,100
3.15.
Asistenta tehnica
0,100

5.1.2. Detaliere masuri

Masurile M1-M6: Pachetul agroecologic
Obiectivele si masurile pachetului agroecologic cf. aliniatului 28 din Reg.Dezv.Rur.
Nr crt
Obiective
Masuri
Buget
Pachetul agroecologic de atenuare a schimbarilor climatice (30 % P.II)
2,47 mild euro
1
Sprijin pentru agricultura ecologica
AE
0,87
2
Gestionarea terenurilor, prin măsurile de agromediu și climatice
MAM
0.70
3
Sprijin pentru zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
ZDF
0,60
4
Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea
PEI
0,100
5
Masuri agrosilvice si de silvomediu
MAS
0,100
6
Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa
PN 2000
0,100

Masura nr 1. Masura de agricultura ecologica cu un buget din P2 de 0,87 mild euro;

Teritorii strategice pentru agricultura ecologica
Nr crt.
Teritorii
1

2

3
4
- Teritorii situate în Parcuri Regionale și Naționale;
- Teritorii situate în zonele montane;
- Teritorii situate în zone cu specific natural si economic
- Teritorii situate în arealul NATURA 2000
- Teritorii situate în zone defavorizate
- Teritorii situate în zone de agromediu
- Teritorii situate în zone unde se plica PEI
- Suprafetele din ferme supuse masaurilor de inverzire
Suprafetele vizate pentru acest sistem de agricultura ecologica sunt:
- Suprafete din ferme individuale sau colective;
- Pășunile comunale;
- Pasunile si fanetele montane, private;
- Pădurile comunale de stat sau private.
Teritorii recomandate: zone colinare, zone de munte, zone de șeș cu agricultură extensivă.
Teritorii nerecomandate: zone de șes cu agricultură intensivă.

Propuneri de pachete financiare
1.
Propuneri de pachete financiare pentru perioada de conversie


Ferme vegetale 0,3-5-ha
2000 euro/ferma

Ferme vegetale 5-20 ha
3000 euro/ferma

Ferme animale: (1-10 UVM)
2000 euro/ferma

Ferme animale:(11-18 UVM);
3000 euro/ferma

Ferme apicole: vezi limite la fermele certificate
4000 euro/ferma
2.
Propuneri pentru fermele certificate

2.1.
Propuneri de pachete ecologice pentru ferme vegetale


1. Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț şi pajisti permanente: maxim 15 ha
450 euro/ha

2. Legume (inclusiv ciuperci și cartofi):maxim 10 ha
600 euro/ha

3. Livezi extensive: max. 10 ha
900 euro/ha

4. Livezi traditionale:max. 12 ha
900 euro/ha

5. Vii inierbate: maxim 10 ha
900 euro/ha

6. Plante medicinale și aromatice:maxim 10 ha
450 euro/ha

7. Culturi floricole cu dest. alimentara: max. 10 ha)
450-600 euro/ha

8. Plante tehnice (canepa si in)
450 euro/ha
2.3.
Propuneri de ecologice pentru ferme mixte (vegetale/ animale) (incarcatura obligatorie de 1 UVM/ha)


10. Ferme apicole-maxim 200 familii/parcele melifere
600 euro/ha

11. Ferme de vaci (maxim 15)
600 euro/ha

12. Ferme de porci (maxim 100)
600 euro/ha

13. Ferme de oi (maxim 300)
600 euro/ha

14. Ferme de capre (maxim 200)
600 euro/ha

15. Ferme de pasari (maxim 3000
600 euro/ha

16. Ferme de bivoli (maxim 10)
600 euro/ha

17. Ferme de iepuri (maxim 3000)
600 euro/ha
3.
Propuneri pentru pachete ecologice orizontale


1. Sprijin pentru fermele ce realizează activitatea de procesare
300 euro/ha

2. Sprijin pentru fermele ce realizează activitatea de comercializare in comun
300 euro/ha

3. Sprijin pentru fermele ce realizează vânzare directă
300 euro/ha

4. Sprijin pentru fermele ce practica activitati de ferma agropedagogica
300 euro/ha

5. Sprijin pentru fermele ce practica activitati agroturistice
300 euro/ha

6. Sprijin pentru fermele ce dezvolta energii verzi
300 euro/ha

7. Sprijin pentru fermele ce practica activitati sociale
300 euro/ha

8. Sprijin pentru fermele cu dubla certificare (ecologic si biodinamic)
300 euro/ha

9. Sprijin pentru fermele cu dubla certificare (ecologic si montan)
300 euro/ha

10. Sprijin pentru fermele cu dubla certificare (ecologic si traditional)
300 euro/ha

11. Sprijin pentru fermele cu dubla certificare (ecologic si etic)
300 euro/ha

12. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii melifere (ex. perdele de protectie su specii melifere)
300 euro/ha

13. Sprijin pentru fermele ce practica activitati de cercetare si/sau inovare
300 euro/ha

14. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii comunitare
300 euro/ha

15. Sprijin pentru fermele familiale
300 euro/ha

16. Sprijin pentru fermele agrosilvice si zoosilvice
300 euro/ha

17. Sprijin pentru fermele agro/zootehnice ( zoopomicole; zoolegumicole; zooviticole etc...)
300 euro/ha

18. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii de conservare in situ a speciilor vegetale si animale locale
300 euro/ha

19. Sprijin pentru fermele ce utilizeza specii vegetale si animale locale
300 euro/ha

20. Sprijin pentru fermele ce pastreaza specificul arhitectonic local al constructiilor agricole si zootehnice
300 euro/ha

21. Sprijin pentru fermele ce dezvolta servicii benefice pentru agromediu si clima
300 euro/ha

22. Sprijin pentru fermele ce ofera servicii de practica
300 euro/ha

22. Sprijin pentru fermele situate in zone defavorizate
300 euro/ha

23. Sprijin pentru fermele situate in zone cu constrangeri specifice
300 euro/ha

24. Sprijin pentru fermele unor membrii de asociatii de producatori ce organizeza piete locale
300 euro/ha

25. Sprijin pentru fermele cu sefi de exploatatie de sex feminin
300 euro/ha

26. Submasura Plante din flora salbatica:max. 7 ha
300 euro/ha

Pentru zona montana plafoanele cresc cu 20 %


Indicatori de rezultat conversie
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
(Max. 4000 euro/ferma)
1
Ferme vegetale 0,3-5-ha
0,075
Media pe ferma:2000 euro
Nr de ani de conversie:2
2
Ferme vegetale 5-20 ha
0,075
3
Ferme animale: (1-10 UVM)
0,075
4
Ferme animale:(11-18 UVM);
0,075
5
Ferme apicole: vezi limite la fermele certificate
0,070

Total
0,370
30 833

Indicatori de rezultat ferme certificate
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari

1
Pachete sectoriale (vegetale sau mixte) (max 2000 euro/pachet)
0,250
Max. 4000 euro/ferma
Medie /ferma:2000 euro
2
Pachete orizontale (max 2000 euro/pachet)
0,250

Total
0,500
35 714

Repartitie bugetara:
- Distributia bugetara va fi structurata astfel:
- 60 % din sprijin va fi orientant catre zona de munte;
-30 % din sprijin catre zona de deal;
-10 % din sprijin va fi orientat catre zona de campie;
- 100 % din sprijinul masurii va fi orientat obligatoriu catre proiecte in domeniul calitatii produselor a--groalimentare cu:
- certificare ecologica simpla;
- certificare dubla (ecologic si local);
- certificare tripla (ecologic; local; montan);
- certificare cvadrupla ( ecologic; local; montan; traditional);Masura nr 2. Masura de agromediu cu un buget din P2 de 0,70 mild.euro;
Structura Masura de Agromediu
P
Denumire pachete
Plafon
P1
Pajişti cu ÎnaltăValoare Naturală
300 euro/ha/an
P2
Practici agricole tradiţionale
300 euro/ha/an
P3
Culturi verzi
Criterii minimale: Sisteme de lucrări minime a solului; Efectuarea arăturii pe curbe de nivel; Mulcirea organica a solului in ferme legumicole, pomicole viticole si floricole
300 euro/ha/an

P4
Masuri de prezervare a resurselor vegetale amenintate cu abandonul: rase locale
200 euro pe UVM/an
P5
Diversificarea asolamentelor in culturile arabile
300 euro/ha/an
P6
Sisteme furajere policultura/zootehnie economice in inputuri
Criterii minimale: Sisteme in aer liber; Asolament de minim 3 ani; Uscarea naturală a furajelor; Asigurarea colectarii si calitatii ingrasamintelor organice de la animale, prin construirea la grajduri de bazine de colectare pentru purin si platforme de gunoi; Asigurarea calitatii fanurilor din zona montana, evitarea mucegairii si aflatoxinelor, prin construirea de fanare pe fanete
400 euro/ha/an
P7
Ameliorarea potentialului polenizator al albinelor
Criterii minimale: Instalarea de perdele de protecție; benzi florale; sisteme agroforestiere
400 euro/ha

Indicatori de rezultat
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
(Max. 1000 euro/ferma)
1
P.1
0,100
In functie de combinatiile pachetelor
2
P.2
0,100
3
P.3
0,100
4
P.4
0,100
5
P.5
0,100
6
P.6
0,100
7
P.7
0,100

Total
0,700
100 000


Conditii de eligibilitate zone de agromediu
Nr crt
Parametrii
Zona de munte
Zona de deal
Zona de campie
1
Incarcatura /ha
1 UVM/ha
1 UVM/ha
1 UVM/ha
2
Suprafata maxima (ha)2.1
Ferme familiale(S.max.)
50
75
100
2.2.
Ferme societare
100
150
500

Masura nr. 3. Masura de sprijin pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice cu % (0,60 mild.euro):

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Zone montane
0,300
47619 (3 ha medie)
2
Zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
0,150
21428 (10 ha in medie)
3
Alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice
0,150
21428 (10 ha in medie

Total
0,600
75 856

Plafoane finaciare si fizice in functie de zone
Nr crt
Zone
Suprafata maxima
Suma /ha
1
zone montane
50-100 ha
300
2
zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
75-500 ha
100
3
alte zone care se confruntăcu constrângeri specifice
75-500 ha
60

Conditii de eligibilitate zona montana
Nr crt
Parametrii
Zona de munte
1
Incarcatura /ha
1 UVM/ha
2
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
3
Suprafata maxima Ferme societare
100

Conditii de eligibilitate pentru alte zone decât cele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative
Nr crt
Parametrii
Zona de deal
Zona de campie
1
Incarcatura /ha
1 UVM/ha
1 UVM/ha
2
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
75
100
3
Suprafata maxima ferme societare
150
500

Conditii de eligibilitate pentru zone care se confruntăcu constrângeri specifice.
Nr crt
Parametrii
Zona de deal
Zona de campie
1
Incarcatura /ha
1 UVM/ha
1 UVM/ha
2
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
75
100
3
Suprafata maxima ferme societare
150
500

Masura nr 4. Masura de sprijin P.E.I. la un nivel de ... din P2 (0,100 mild.euro) cu o finanatare suplimentara de la Ministerul Mediului.

Criterii de eligibilitate
Nr crt
Parametrii
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Incarcatura /ha
0,5 UVM/ha pentru pasuni
1 UVM/ha pentru fanete
1 UVM/ha
1 UVM/ha
2
Suprafata maxima Grupuri Operationale ./ha
100
120
150
3
Plafon/G.O. (euro)
100 000
110 000
120 000
4
Dimensiune proiect mediu
50 000
55 000
60 000
4
Procent al sprijinului
90%
80%
70%


Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Componenta a) OG PEI de gestiunea poluarii apei si aerului si solului cu fertilizanti si pesticide;
0,030
543
2
OG PEI de gestiunea biodiversitatii si agrobiodiversitatii;
0,010
181
3
OG PEI inovative in domeniul reducerii amprentei ecologice prin cooperare pe piete locale intre agricultori si consumatori;
0,010
181
4
OG PEI inovative in domeniul biomaterialelor;
0,010
181
5
OG PEI inovative in domeniul energiei verzi
0,010
181
6
OG PEI inovative in domeniul gestiunii peisajului;
0,010
181
7
OG PEI inovative in domeniul practicilor agro-ecologice;
0,010
181
8
OG PEI Diversificarea asolamentelor
0,010
181

TOTAL
0,100
1810


Criterii bugetare: Distributia bugetara va fi structurata conform procentelor ocupate de cele 3 zone de relief (munte, deal, campie);

Masura nr. 5. Masuri agro silvice si de silvomediu: 0,100 mild.euro

Componenta a) Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite in ferme:0,025 mild.euro/1000 euro/ha plantat

Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Parametri
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
75
100
2
Suprafata maxima de plantat/ferma
4
6
8
3
Procent al sprijinului
90%
80%
70%

Componenta b) Instituirea de sisteme agroforestiere in ferme:0,025 mild.euro
100 % Din valoarea investițiilor eligibile pentru instituirea de sisteme agroforestiere/1000 euro/ha plantat

Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Parametri
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
75
100
2
Suprafata maxima de plantat/ferma
4
6
8
3
Procent al sprijinului
100%
100%
100%

Componenta c) Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere:0,025 mild.euro: paduri ecologice/200 euro/ha/an

Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Parametri
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
75
100
2
Suprafata maxima de padure/ferma
4
6
8
3
Procent al sprijinului
100%
100%
100%

Componenta d) Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor:0,025 mild.euro
Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Parametri
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
75
100
2
Suprafata maxima de plantat/ferma
4
6
8
3
Procent al sprijinului
100%
100%
100%

Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite in ferme
0,025
4200
2
Instituirea de sisteme agroforestiere in ferme
0,025
4200
3
Investiții în ameliorarea rezilienței și a valorii ecologice a ecosistemelor forestiere: paduri ecologice:
0,025
3000
4
Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor:
0,025
3000

TOTAL
0,100
14 400

Masura nr. 6. Plăți Natura 2000 și plăți legate de Directiva-cadru privind apa: 0,100 mild.euro

Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Parametri
Zona montana
Zona de deal
Zona de campie
1
Suprafata maxima ferme familiale (ha)
50
75
100
3
Procent al sprijinului
100%
100%
100%

Componenta a) Implementarea directivei 92/43/CEE si 2009/147/CE Zonele agricole și forestiere Natura 2000 precum si la implementarea articolului 10 din Directiva 92/43/CEE. a altor zone delimitate de protecție a naturii în care există restricții în materie de mediu aplicabile activităților agricole sau forestiere, care contribuie

Componenta b) Implementarea directivei 2000/60/CE; Zonele agricole incluse în planurile de gestionare a bazinelor hidrografice

Indicatori de rezultat

Masura
Nr mediu ha/ferma afectat de plati
Plafon euro/ha
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Implementarea directivei 92/43/CEE si 2009/147/CE Natura 2000
3
200
0,050
11857
2
Implementarea directivei 2000/60/CE;
5
50
0,050
28 751
Masura nr. 7. Bunăstarea animalelor: 0,188,4mild.euro

Mod de finantare (porc si pasare)
- 2014-2016: PNDR:61,6 milioane/an/188,4 milioane (3 ani)
- 2017-2020: CNDP:61,6 milioane/an/188,4 milioane (3 ani)

Componenta a) Schema pentru bunastare porcine

Criterii tehnice de acordare a sprijinului (2017-2020: CNDP)
Nr crt
Pachet
Porci grasi
Scrofite
Scroafe
Nr.max UVM/
beneficiar
Indicatori
rezultat
1
Creşterea cu cel putin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecarui animal.
Plafoane actuale


500
Medie UVM/ferma/
250

Cf/Agricultor activ

502 beneficiari
2
Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină
artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi

3
Imbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a
suinelor pe durata transportului

4
Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa

5
Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

6
Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

7
Crestere in aer liber in sistem ecologic sau extensiv
59
125
51

Total masura/UVM
160
300
150


Componenta a) Schema pentru bunastare pasari

Criterii tehnice de acordare a sprijinului
Nr crt
Pachet
Pui carne
Pui
curca
Gaini ouatoare
Gaini reproductie
Nr.max UVM/
beneficiar
Indicatori
rezultat
1
Subpachetul 1 b
Plafoane actuale


500
Medie UVM/ferma/
250

Cf/Agricultor activ

502 beneficiari
2
Subpachetul 2 b


3
Subpachetul 3 b


4
Subpachetul 4 b


5
Subpachetul 5 b


6
Subpachetul 6 b


7
Subpachetul 7 b: Crestere in aer liber in sistem ecologic sau extensiv
78
93
72
61

Total masura/UVM
200
500
250
300


Componenta c) Schema pentru bunastare vitei

Criterii tehnice de acordare a sprijinului (2015-2020: CNDP):0,050 mild.euro
Nr crt
Pachet

Plafon
Nr.max UVM/
beneficiar
Indicatori
rezultat
1
Creşterea cu cel putin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecarui animal.
Nr max UVM:500

5000 beneficiari la o medie de 25 UVM
Medie UVM/ferma/
250

Cf/Agricultor activ

beneficiari
2
Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină
artificială cu o valoare a iluminării de 50 lucşi
3
Imbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a
suinelor pe durata transportului
4
Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa
5
Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat
6
Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă
7
Crestere in aer liber in sistem ecologic sau extensiv

Total masura/UVM
300euro/UVM
150

Masura. 8. Masura “Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” cu un buget de 1,3 mild euro

Componenta a) Infrastructura comunala intravilana la scara mica:0,900 mild.euro

© Criterii financiare:

Beneficiari publici:0,700 mild.euro;
- Plafon maxim proiect:1 milion euro contributie publica
- Proiect mediu:500 000 euro contributie publica;

Beneficiari privati:0,200 mild.euro
-Plafon maxim proiect:200 000 euro contributie publica
- Proiect mediu:100 000 euro contributie publica;


Componenta b) Infrastructura de drumuri agricole, silvice si irigatii: 0,400 mild. Euro

© Criterii financiare:

Beneficiari publici :0,200 mild
- Plafon maxim proiect:1 milion euro contributie publica (proiecte de infrastructura publica)
- Proiect mediu:500 000 euro contributie publica;

Beneficiari privati:0,200 mild
-Plafon maxim proiect:500 000 euro (proiecte de irigatii) contributie publica
- Proiect mediu:250 000 euro contributie publica;

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Infrastructura comunala intravilana la scara mica
0,900
- 1400 proiecte publice
- 2000 proiecte private
2
Infrastructura de drumuri agricole, silvice si irigatii:
0,400
-400 proiecte publice
- 800 proiecte private

TOTAL
1,3
4600


Masura nr. 9. Programul LEADER cu un buget de % din P2 ( 0,300 mild.euro);Componenta a) Sprijinul pregătitor LEADER:0,10 mild.euro
Componenta b) Activitățile de cooperare din cadrul axei LEADER : 0,190 mild.euro
© Tip de proiecte:
- circuite scurte de comercializare produse agroalimentare intre grupuri de agricultori din rural si grupuri de consumatori din urban;
- zile deschise in ferme pentru publicul urban;
- ferme pedagogice pentru elevi din scoli urbane;
- activitati socio-culturale in ferme pentru public urban;
- stagii practice pentru elevi/studenti din unitati din mediul urban
© Plafon maxim pe proiect:50 000 euro

Componenta c) Investitii in proiecte tip FEADR pentru beneficiari privati:0,100 mild.euro
- agroturism;
- cultural;
- tineri fermieri;
- energie verde;
- scheme de calitate;
© Plafon maxim pe proiect:50 000 euro

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Asistență tehnică pregătitoare
0,10
1 kit
100 proiecte pilot implementare strategii d.l.
2
Proiecte de cooperare:
0,190
3800
3
Investitii in proiecte tip FEADR pentru beneficiari privati
0,100
2000


Masura nr 10. Scheme de calitate 0,4216 mild.euro:
Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare și pentru ferme la un nivel din P2 de 0,22. mild. euro;

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari/7 ani
1
Componenta a) Produse traditionale (DOP;IGP; TSG):
0,075
3571
2
Componenta b) Produse locale:
0,075
3571
3
Componenta c) Produse montane:
0,075
3571
4
Componenta d) Produse ecologice:
0,075
3571
5
Componenta e) Activități de informare și promovare:
0,026
1238

TOTAL
0,326
15522

© Directiile financiare
D.1. Distributia bugetara va fi structurata astfel:
- 60 % din sprijin va fi orientant catre zona de munte;
-30 % din sprijin catre zona de deal;
-10 % din sprijin va fi orientat catre zona de campie;
D2) 100% din sprijinul masurii va fi orientat catre tineri agricultori;

© Obiective:

1. Promovare lanturi de aprovizionare realizate de tineri agricultori ce promoveaza produse de calitate rezultate din ferme familiale;
2.Promovare lanturi de aprovizionare realizate de tineri agricultori ce promoveaza produse din ferme familiale (p.p.v.d.) mixte: agro/pastorale; mixte silvo/pastorale; mixte agro/silvice; mixte agro/pastorale; mixte agro/melifere;

© Componente:

- Lanturi scurte de aprovizionare directa din targuri si piete taranesti locale;
- Lanturi scurte de aprovizionare directa pe baza de abonament la locul de munca ; domiciliul consumatorilor; puncte de vanzare colectiva (PVC) prin sisteme gen “Cosul Taranesc sau ASAT (Asociatia de Sustinere a Agriculturii Taranesti);
- Lanturi scurte de aprovizionare directa prin magazinele proprii ale producatorilor;
- Lanturi scurte de aprovizionare directa din ferma (comanda sau abonament);
- Lanturi scurte de aprovizionare directa de catre cantine scolare sau cantine ale administratiei publice (comanda sau abonament);
- Lanturi scurte de aprovizionare directa din “ferme de reinsertie sociala” pentru consumatorii in dificultate (comanda sau abonament)
- Lanturi scurte de aprovizionare directa de catre consumatorii pe baza de comenzi pe situri internet gestionate de catre grupuri de producatori

© Chetuieli eligibile in cadrul unui proiect multianual:

- Logistica de vanzare (Casute din lemn; Mobilier casute; Mese, Vitrine frigorifice; Materiale video de prezentare/Tv/Videoproiector);
- Materiale promotionale (Banere; Rol-upuri; postere; fluturasi pliante;
- Materiale de informare si promovare (Reviste);
- Emisiuni radio si tv/articole in presa scrisa;
- Site Web (constructie si asministrare);
- Elaborare strategii de vanzare directa;
- Participari la targuri si piete specializate;
- Elaborare caiete de sarcini pentru produsele de calitate;
- Organizare de porti deschise in ferma;
-Organizare activitati specifice “fermei pedagogice in ferme”;

© Grila de evaluare
Nr crt
Criteriul
Nr.puncte
C 1
Ferme familiale integrate pe orizontala
25
C.1.1.
Productie
5
C.1.2.
Procesare
10
C.1.3.
Vanzare directa
10
C 2
Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte
20
C.2.1.
Vanzare directa in targuri si piete
3
C.2.2.
Vanzare directa in mgazine proprii
7
C.2.3.
Vanzare directa la domiciliul consumatorilor
10
C.2.4.
Vanzare directa in ferma
10
C 3
Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate
20
C.3.1.
Produse ecologice;
15
C.3.2.
Produse traditionale
5
C.3.3.
Produse locale
5
C.3.4.
Produse montane
5
C.3.5.
Produse etice
5
C 4
Diversificarea activitatilor in ferma
20
C.4.1.
Agroturism durabil responsabil
10
C.4.2.
Agropedagogie
10
C 5
Ferme cu sisteme de cultura mixte
20
C.5.1.
Agrosilvice
10
C.5.2.
Agro/pastorale (zooagricole; zoopomicole; zooviticole; zoolegumicole; zoofloricole)
10
C.5.3.
Silvopastorale
10
C 6
Productie de energie regenerabila in ferma
20
C.6.1.
Productie de biogaz
5
C.6.2.
Productie de biomasa lemnoasa
5
C.6.3.
Productie de biomasa vegetala
5
C.6.4.
Energie eoliana
5
C.6.5.
Energie fotovoltaica
5
C.6.6.
Energie hidro
5
C 7
Proiecte de impadurire/perdele de protectie
20
C.7.1.
Plantatii de productie/protectie silvica
10
C.7.2.
Plantatii de productie/protectie energetica
10
C.7.3.
Plantatii de productie/protectie melifera
10
C.8.
Soiuri si rase autohtone
20
C.8.1.
Souri si rase autohtone
10
C.8.2.
Rase si populatii locale autohtone
15
C 9
Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin
65

TOTAL
250

Masura nr 11. Masura pentru o agricultura a cunoasterii 0,4 mild.euro

Grila de evaluare
Nr crt
Criteriul
Nr.puncte
C 1
Ferme familiale integrate pe orizontala
25
C.1.1.
Productie
5
C.1.2.
Procesare
10
C.1.3.
Vanzare directa
10
C 2
Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare scurte
20
C.2.1.
Vanzare directa in targuri si piete
3
C.2.2.
Vanzare directa in mgazine proprii
7
C.2.3.
Vanzare directa la domiciliul consumatorilor
10
C.2.4.
Vanzare directa in ferma
10
C.2.5.
Vanzare directa in cantine scolare sau cantine ale administratiei publice
10
C.2.6.
Vanzare directa de catre producatori pe baza de comenzi pe situri internet
5
C 3
Ferme familiale ce integreaza lanturi alimentare de calitate
20
C.3.1.
Produse ecologice
15
C.3.2.
Produse traditionale
5
C.3.3.
Produse locale
5
C.3.4.
Produse montane
5
C.3.5.
Produse etice
5
C 4
Diversificarea activitatilor in ferma
20
C.4.1.
Agroturism durabil responsabil
10
C.4.2.
Agropedagogie
10
C 5
Ferme cu sisteme de cultura mixte
20
C.5.1.
Agrosilvice
10
C.5.2.
Agro/pastorale (zooagricole; zoopomicole; zooviticole; zoolegumicole; zoofloricole)
10
C.5.3.
Silvopastorale
10
C 6
Productie de energie regenerabila in ferma
20
C.6.1.
Productie de biogaz
5
C.6.2.
Productie de biomasa lemnoasa
5
C.6.3.
Productie de biomasa vegetala
5
C.6.4.
Energie eoliana
5
C.6.5.
Energie fotovoltaica
5
C.6.6.
Energie hidro
5
C 7
Proiecte de impadurire/perdele de protectie
20
C.7.1.
Plantatii de productie/protectie silvica
10
C.7.2.
Plantatii de productie/protectie energetica
10
C.7.3.
Plantatii de productie/protectie melifera
10
C.8.
Utilizare de soiuri si rase autohtone
20
C.8.1.
Souri si rase autohtone
10
C.8.2.
Rase si populatii locale autohtone
15
C 9
Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin
20
C10
Numarul de UDE (0,5-18) conform Grilei de punctare M112 reevaluate
65

TOTAL
250


© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Componenta a) Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
0,1333
- 15 proiecte ale federatiilor nationale: 0,021 mild.euro/7ani
- 11619 proiecte individuale/7ani
2
Componenta b) Servicii de consiliere
0,1333
12695 proiecte individuale /7ani
3
Componenta c) Actiuni de cooperare
0,1333
12695 proiecte individuale/7ani

TOTAL
0,400
37 009 proiecte individuale/7ani
15 proiecte de fed.nationale/7ani

Componente

C.1.Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare 0,133 mild.euro

Cheltuieli eligibile:
- Formare continua prin difuzare de cunostiinte stiintifice si practici inovative;
- Ateliere de lucru și îndrumare profesională.
- Schimburi de experienta;
- Vizite în exploatații
- Schimburi de experienta prin schimb provizoriu de ferme
- Activități demonstrative
- Acțiuni informative
Conditii financiare: 70 % din costurile eligibile ale actiunii

C.2.Servicii de consiliere: 0,133 mild euro
- Servicii de consiliere;
- Servicii formare consultanti;
Conditii financiare:
- 1500 euro/ ferma
-200 000 euro pentru formarea consultantilor

Cheltuieli eligibile
(a) servicii de consiliere
(c) formarea profesională a consultanților:15 federatii cu reprezentativitate nationala

Beneficiarii sprijinului: Federatiile nationale de producatori reprezentative la nivel national (sectoriale si generaliste) care se acrediteaza ca si furnizori de servicii de consiliere sau de formare.

C.3.Actiuni de cooperare: 0,133 mild.euroMasura nr.12.Investitii in ferme (1,3 mild.euro)


© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Creare sau modernizare ferme familiale comerciale cu marime medie (6-18 UDE)
0,400
8000
2
Investitii realizate de grupuri de producatori
0,300
2400
3
Creare sau modernizare ferme societare comerciale (max.500 ha/500 UVM)
0,600
6000

TOTAL
1,3
16400

Componenta a) Creare sau modernizare ferme familiale comerciale cu marime medie (6-18 UDE): 1 mild.euro

Criterii de finantare:
- max. 100 000 euro/proiect individual (cofinantare publica); Total proiect:248 000 euro
- proiect mediu de 50 000 euro


Componenta b) Investitii realizate de grupuri de producatori

Criterii de finantare:
- max. 250 000 euro/proiect de grup (cofinantare publica); Total proiect:620 000 euro
- proiect mediu de 125 000 euro;

Componenta c) Creare sau modernizare ferme societare (max.500 ha/UVM)

- max. 200 000 euro/proiect individual (cofinantare publica); Total proiect:496 000 euro
- proiect mediu de 100 000 euro

Grila de evaluare
Nr crt
Criteriul
Nr.puncte
C 1
Ferme familiale integrate pe orizontala
40
C.1.1.
Productie
10
C.1.2.
Procesare
20
C.1.3.
Vanzare directa
10
C 2
Ferme ce integreaza lanturi alimentare scurte
20
C.2.1.
Vanzare directa in targuri si piete
3
C.2.2.
Vanzare directa in mgazine proprii
7
C.2.3.
Vanzare directa la domiciliul consumatorilor
10
C.2.4.
Vanzare directa in ferma
10
C 3
Ferme ce integreaza lanturi alimentare de calitate
20
C.3.1.
Produse ecologice;
15
C.3.2.
Produse traditionale
5
C.3.3.
Produse locale
5
C.3.4.
Produse montane
5
C.3.5.
Produse etice
5
C 4
Diversificarea activitatilor in ferma
20
C.4.1.
Agroturism durabil responsabil
10
C.4.2.
Agropedagogie
10
C 5
Ferme cu sisteme de cultura mixte
20
C.5.1.
Agrosilvice
10
C.5.2.
Agro/pastorale (zooagricole; zoopomicole; zooviticole; zoolegumicole; zoofloricole)
10
C.5.3.
Silvopastorale
10
C 6
Productie de energie regenerabila in ferma
20
C.6.1.
Productie de biogaz
5
C.6.2.
Productie de biomasa lemnoasa
5
C.6.3.
Productie de biomasa vegetala
5
C.6.4.
Energie eoliana
5
C.6.5.
Energie fotovoltaica
5
C.6.6.
Energie hidro
5
C 7
Proiecte de impadurire/perdele de protectie
20
C.7.1.
Plantatii de productie/protectie silvica
10
C.7.2.
Plantatii de productie/protectie energetica
10
C.7.3.
Plantatii de productie/protectie melifera
10
C.8.
Soiuri si rase autohtone
20
C.8.1.
Souri si rase autohtone
10
C.8.2.
Rase si populatii locale autohtone
15
C 9
Proiecte depuse de sefi de exploatatie de sex feminin
20
C10
Numarul de UDE (6-18) conform Grilei de punctare M112 reevaluate
65

TOTAL
200

Sectoare prioritare de investitii financiare:

1. Proiecte in domeniul policulturii (productie animala/productie furajera/alte productii veg.): 30 %
- ferme de vaci:10 %;
- ferme de oi/capre:10 %;
- ferme de pasari : 5 %;
- ferme de porci :5 %;
2. Investitii majoritare in domeniul pomicol: 30 % din alocarea financiara a masurii;
3. Investitii majoritare in domeniul viticol: 10 % din alocarea financiara a masurii;
4. Investitii majoritare in domeniul legumicol: 10 % din alocarea financiara a masurii;
5. Investitii majoritare in cultura mare: 20 % din alocarea financiara a masurii;
- Investitii majoritare in culturi de cereale si oleaginoase si plante tehnice: 10 %;
- Investitii majoritare in culturi proteice: 5 %;
- Investitii majoritare in culturi de plante textile (in si canepa): 5 %;

Criterii bugetare:
1. Distributia bugetara va fi structurata conform procentelor ocupate de cele 3 zone de relief (munte, deal, campie); printr-un sprijin financiar echivalent ponderii suprafetei detinute.
2. Structura bugetului unei investitii individuale:
- 60 % Investitie in productie
- 30 %Investitie in procesare :75 % din cheltuieli eligibile pentru activitati de procesare (Anexa 1)
- 10 % Investitie in vanzare directa
3. Structura bugetului unei investitii de grup:100 % investitie in procesare si marketing


Masura nr. 13. Activitati nonagricole: 0,300.mild.euro

Criterii de finantare:
- max. 200 000 euro/proiect individual (cofinantare publica); Total proiect:248 000 euro
- proiect mediu de 100 000 euro

Componenta a) Servicii publice non agricole in ferme

Nr.crt
Servicii publice
Caracteristici

Servicii publice sociale

1
Fermă agropedagogică

2
Fermă agroturistică

3
Fermă de cercetare

4
Fermă de practică

5
Fermă demonstrativă

6
Fermă socio/ terapeutică

7
Servicii comunitare

8
Activităţi culturale

9
Activităţi politice

10
Activităţi sociale

11
Fermă agro-lingvistică

12
Fermă de barter/troc

13
Fermă recreaţională/divertisment


Servicii publice ecologice in ferme

14
Fermă energetică

15
Servicii de polenizare

16
Fermă conservatoare de agrobiodiversitate (“in vivo”)

17
Servicii de gestiune a peisajului (servicii ecologice)Componenta b) Activitati nonagricole in mediul rural (Cf. Anexe Masura 3.1.2. PNDR 2007-2013

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Masura
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
a) Servicii publice non agricole in ferme
0,150
1500
2
b) Activitati nonagricole in mediul rural
0,150
1500

TOTAL
0,300
3000Masura nr 14. Fond mutual pentru fenomenele climatice nefavorabile, bolile animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători și pentru incidentele de mediu : 0,100 mild.euro

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Fenomene climatice nefavorabile
0,033
8250
2
Bolile animalelor și ale plantelor, infestările cu dăunători
0,033
8250
3
Incidente de mediu
0,033
8250

TOTAL
0,100
24750

Plafon financiar mediu pe ferma: 4000 euro


Masura nr.15. Masura de Asistenta tehnica: 0,100 mild.euro
Detalii componente
Componenta a) Rețeaua Nationala pentru dezvoltare rurală
Componenta b) Rețeaua Nationala PEI
Componenta c) Sistemul National de indicații și simboluri ale sistemelor de calitate:
Scheme de calitate obligatorii:
- produse traditionale;
- produse montane;
- produse ecologice;
Scheme de calitate facultative:
- produse etice;
- produs in ferma de la tara;
- produs in aer liber;
- Produse specifice teritoriului (produse locale; produse regionale; produs romanesc)

Componenta d) Sprijin pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

© Indicatori de rezultat
Nr crt.
Componenta
Buget/
mild.euro
Numar beneficiari
1
Rețeaua Nationala pentru dezvoltare rurală
0,025
1
2
Rețeaua Nationala PEI
0,025
1
3
Sistemul National de indicații și simboluri ale sistemelor de calitate
0,025
1
4
Sprijin pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
0,025
1

TOTAL
0,100
4